Børn og Teknologi: En teknologisk løsning på fysisk og social aktivitet gennem leg hos børn

Matilde Teut Petersen, Maria Katrina Canto Langkilde, Maj Sofie Nielsen, Sarah Terkelsen Nartey, Emma Danholm Christensen & Kasper Nick Vissing

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger børns brug af teknologi i en alder af 6-10 år. I løbet af projektet vil samspillet mellem teknologi og mennesket med særlig fokus på børn fremhæves. Endvidere vil der tages højde for børns hyppige brug af teknologi og desuden dens indflydelse og konsekvenser for deres udvikling. Der er foretaget en analyse af børns behov for teknologi, fra forskellige vinkler. For at se vores emne fra forskellige vinkler vil der blive anvendt samtlige metoder.
Dernæst vil en diskussion baseret på argumentation anvendt i hele projektet præsenteres. Endvidere vil teorierne blive sat op imod hinanden, og vores design vil blive diskuteret. Udover dette præsenteres en refleksion af fejlkilder i projektet. Endelig vil en konklusion opsummere de vigtigste udsagn fra projektet.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato14 dec. 2018
Antal sider62
VejledereCharlotte Grum