Bør Det Centrale DNA-profilregister udvides?

Estrid Böttiger, Stephanie Larsen, Rebin Maaruf & Rasmus Ibsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med rapporten er at undersøge, hvorvidt Det Centrale DNA-profilregister bør udvides, således at det indeholder DNA-profiler på alle danske statsborgere. Herunder stiller vi særligt skarpt på nogle af de etiske problemstillinger, der er forbundet med en udvidelse af registeret. Der redegøres for Det Centrale DNA-profilregister og profileringsproceduren ved Retsgenetisk Afdeling. Begreberne pligtetik og nytteetik beskrives, da de senere bruges i diskussionen om, hvorvidt et udvidet profilregister kan forsvares etisk. Derudover undersøges Bayes’ formel og anvendelsen af denne i retsvidenskaben. Dette fører til en diskussion, hvor fordele og ulemper ved et udvidet profilregister måles og vejes i forhold til hinanden. Her vurderes det, at et udvidet profilregister vil medføre en effektivisering af politiets arbejde og at danskerne ikke er imod et udvidet DNA-profilregister. Det vurderes også, at der er visse usikkerheder forbundet med anvendelsen af Bayes’ formel, som kan resultere i forkerte udfald ved en retssag. Dette er et etisk problem, som antages at blive mere omfattende ved en udvidelse af Det Centrale DNA-profilregister. Til sidst fastslås det, at tryghedsopfattelsen i den danske befolkning er stor, og derfor vil en udvidelse af profilregisteret stride imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. En udvidelse af profilregisteret kan desuden ikke begrundes pligtetisk og det er uklart ud fra projektets aspekter, hvorvidt udvidelsen kan forsvares nytteetisk. På baggrund af dette konkluderes der, at der hverken er behov eller etisk belæg for at udvide Det Centrale DNA-profilregister på nuværende tidspunkt.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
VejledereEva Uhre

Emneord

  • DNA
  • Det Centrale DNA-profilregister
  • Bayes formel
  • DNA-profilering