Bæredygtig udvikling af dansk akvakultur: bæredygtig udvikling af havbrug

Bettina Ottesen Thorvil, Nathalie Josephine Jacobsen-Ring, Lasse Caspersen, Martine Pedersen Lynderup, Mathias Ellehammer Larsen & Jesper Kristensen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I dette projekt belyser vi mulighederne for en bæredygtig udvikling af havbrugssektoren i
Danmark. Vi fokuserer på de planlægningsmæssige og teknologiske muligheder der er for
sådan en udvikling, og kommer med et samlet konkret løsningsforslag, der skal sikre den
bæredygtige udvikling. Disse planlægningsmæssige og teknologiske tiltag henlægger sig på:
optimal fodersammensætning, anvendelse af moniteringssystem, effektivisering af
godkendelsesprocessen, reducering af miljøfremmede stoffer, kompenserende opdræt,
udvikling af recirkulerings teknologier mm.
Ydermere gransker vi, hvordan multilevel governance og dets påvirkning, fra overstatsligt til
lokalt niveau, har indflydelse på dagligdagen i havbrugssektoren i Danmark, og hvordan det
sætter rammen for hele erhvervet, med tanke på konkurrencevilkårene, barrierer og
udfordringer.
Til sidst i projektet samler vi konkluderende op, og gør os tanker omkring, hvad der skal til
for, at den bæredygtige udvikling af havbrugssektoren kan foretages, samt knytter dette
sammen med løsningsforslaget.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2018
Antal sider69
VejledereTyge Kjær

Emneord

 • havbrug
 • Bæredygtigt
 • akvakultur
 • miljø
 • fisk
 • kompenserende virkemidler
 • næringsstoffer
 • næringssalte
 • kvælstof
 • fosfor
 • østersøen
 • Multilevel governence
 • MLG
 • Musholm