Bæredygtig Planlægning og Implementering af Skybrudspladser i Sydhavnen

Emilie Junget, Line Baden Jørgensen, Niklas Lynge & Sindre Håker Sørensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger i hvilken grad udviklingen af grønne skybrudspladser, kan fungere som et værktøj til at bygge bro mellem lokale grønne intentioner og handling med udgangspunkt i Sydhavnens Scandiagade.
Vi vil arbejde ud fra et normativt ideal om bæredygtighed, der bygger på en kombination af tekniske og sociale rationaler i ønsket om succesfuldt at implementere grønne skybrudspladser i fremtidens bybillede.
Analysen konkluderer at planlægningsprocessens evne til at styrke den institutionelle kapital er afgørende for at skabe lokal handlekompetence. Tidligere erfaringer, samt den nuværende planlægning tegner billedet af et behov for en mere langsigtet forankring af lokal anvendelse, samt en skarpere tilgang til at lokalisere og mobilisere de lokale aktiver og ressourcer.
Lokal handlekompetence kombineret med byhavers evne til at skabe et lokalt bæredygtigt handlerum, skaber gode betingelser for at skabe det Fietkau og Kessel kalder ‘Pro-enviromental behavior’ og dermed muligheden for at bygge bro mellem intention og handling.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2017
Antal sider68
VejledereJonas Egmose

Emneord

  • Skybrudsplads
  • Bæredygtighed