Bæredygtig omstilling i virksomheder: Sustainable transition in companies

Emil Jakobsen, Katrine Fossum Thurø Møller, Kenneth Hvilsted Olsen, Marie Gradman Andersen, Nikolaj Brodersen Lütken, Rasmus Ulrik Gehrke & Rasmus Kjeldsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Bæredygtig omstilling i virksomheder Dette projekt vil belyse, hvordan en bæredygtig omstilling i en virksomhed fremmes gennem deres, konkurrenceevne, innovationsevne og organisationsform. Novo Nordisk vil blive brugt som en succescase og analyseret ud fra intern og ekstern empiri, samt konkurrence-, innovations- og organisationsteori som værende en bæredygtig virksomhed. I rapporten beskrives det, hvordan virksomheder kan opnå succes, hvis de foretager en bæredygtig omstilling ud fra de samme kriterier som Novo Nordisk, da de har opnået succes gennem deres måde at bygge deres organisationsstruktur op på. Der vil i rapporten blive lagt fokus på de fordomme, der findes omkring besværligheden ved en omstilling, såsom barrierer og vanskeligheder. Med Novo Nordisk som succescase ønskes der belyst, hvad der kan fremme en bæredygtig omstilling ud fra de nævnte teorier. Sustainable transition in companies This project will clarify how to promote a sustainable transition in a company trough their ability to compete, innovate, and their form of organization. Novo Nordisk will be used as a success case and analyzed trough internal and external empirical data as well as competitive, innovative, and organizational theory as being a sustainable company. The report will describe how a company can achieve success if they are to make a sustainable transition from the same criteria as Novo Nordisk as they have achieved great success based on their organizational structure. The report will align its focus towards those prejudices that exist around the difficulties with a sustainable transition, which will include barriers and complications. With Novo Nordisk as a success case it sought to clarify what may promote a sustainable transition from the theories.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2009
VejledereSøren Lund

Emneord

  • innovation
  • Novo Nordisk
  • konkurrence
  • bæredygtig
  • bæredygtighed
  • organisation
  • virksomhed
  • omstilling