Bæredygtig mobilitet i Musicon

Emma Liisberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger mulighederne for at integrere mobilitetsplanlægning i den kommunale planproces. Gennem et casestudie af indsatsen for at fremme bæredygtig transport i det nyudlagte område Musicon i Roskilde Kommune tegner projektet et billede af de udfordringer, som kendetegner arbejdet med mobilitetsplanlægning i den kommunale planproces. Ved hjælp af mobility management-teori identificerer projektet en række aspekter, som mobilitetsindsatsen må forholde sig til, hvis planlægningen skal lykkes. Med udgangspunkt i teori om øget netværksstyring i den kommunale planlægning afdækkes det, hvor udfordringen med at integrere disse overvejelser i planlægningen ligger. På baggrund heraf viser projektet, hvad det kræver, hvis mobilitetsplanlægning skal integreres i den kommunale planproces. This paper examines the possibilities of integrating sustainable mobility planning in the planning process of Danish municipalities. The paper points out the challenges that characterize the work with mobility planning through a case study of efforts to promote sustainable transport in the area of Musicon in Roskilde Municipality. With the use of theory of mobility management the paper finds a number of efforts that mobility planning must address and incorporate if the planning is to succeed. Based on theory of increased governance in the municipal planning process, the paper aims to show why and where in the planning process the challenge with integrating mobility management lies. On this background, the project concludes that a number of considerations must be addressed, if mobility planning is to be integrated into the municipal planning process.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2013
VejledereKatrine Hartmann-Petersen

Emneord

  • kommune
  • mobility
  • byplanlægning
  • mobilitetsplanlægning
  • management
  • roskilde