Bæredygtig mobilitet i København

Anne Sofie Arlev Lyngby, Ida Marie Larsen & Carola Korp Andersen Bernth

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet søger at besvare problemformuleringen Hvilke grænser/blokeringer er der for adfærdsændringer i befolkningens mobilitetsmønstre mod en mere bæredygtig adfærd? - Og kan de løses? Dette ud fra en kritisk teoretisk ramme, i form af et forandrende bæredygtighedsperspektiv på automobiliteten i København.
Besvarelsen af opgaven er baseret på interviews af tre bilister i København, og deres forklaringer for anskaffelsen og brug af bilen.
Ud fra et historisk perspektiv, Urrys mobilitetsteori og bilisternes forklaringer, er de afgørende faktorer for valget af bil undersøgt. Efterfølgende er mulighederne og udfordringerne, der er ved at få folk til at vælge mere bæredygtige alternativer til bilen, undersøgt.
Ved hjælp af Freudendal-Pedersens teori om strukturelle fortællinger, er der undersøgt hvilken betydning bilisternes strukturelle fortællinger har. Yderligere er implikationerne for et systemisk skifte undersøgt gennem socioteknisk systemskifte. Endeligt er det blevet undersøgt, hvorvidt et skifte til mere bæredygtige alternativer kan realiseres. Dette er gjort ved at se på, hvilke forslag og kriterier de tre teorier opstiller for et skifte.
Ud fra disse undersøgelser kan vi konkludere, at blokeringerne for adfærdsændringer i befolkningens mobilitetsmønstre først og fremmest består af automobilitetens dominans i samfundet og i planlægningen. Dernæst i udfordringerne i de strukturelle fortællingers status som ’objektive sandheder’ samt udfordringerne ved et socioteknisk systemskifte. Yderligere kan det konkluderes, at det teoretisk er muligt at overkomme disse blokeringer, og realisere et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd. Dette sker ved at forholde sig kritisk til de ‘objektive sandheder’ i de strukturelle fortællinger, som fremmer bilismen og opsøge de muligheder, der er for ændringer i det nuværende sociotekniske system til et elbilbaseret system. Ligeledes argumenterer Urry for en transformering af automobilitetssystemet, som underbygges af Freudendal-Pedersen, der ligeledes forklarer hvordan et samlet mobilitetsskifte i København, skal ske gennem en nationalplan for transportsystemet. Denne plan skal ændre hele hverdagslivsorganiseringen mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd, som opretholdes i en stærk systemisk struktur.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider60
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • mobilitet
  • bæredygtighed
  • automobilitet
  • elbil
  • København