Avedøre Stationsby - mellem tradition og modernitet

Emmy-Laura Perez Fjalland, Sandra Scheller, Jakob Sejrup Villadsen & Line Thorup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt forsøger at besvare, hvordan planlæggernes vision om det gode liv i kvarterløftstrategien fremstår i forhold til det moderne samfunds karakteristika. Efter at have redegjort for den historiske og samfundsmæssige kontekst for kvarterløftet og Anthony Giddens' og Ulrich Becks teorier om det moderne samfunds karakteristika, analyserer og diskuterer projektet problemstillingen via den udvalgte case, kvarterløftet af Avedøre Stationsby. Analysen fokuserer på tre spørgsmål: Hvordan kan man forstå kvarterløftets forudsætninger og vilkår for individernes gode liv? Hvordan kan man se kvarterløftet som mulighedsskabende eller begrænsende for individets forandring? Hvordan kan man se kvarterløftet i de politiske og normative perspektiver, som Giddens og Beck opstiller ud fra deres modernitetsteorier?

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2010
VejledereBo Elling

Emneord

  • Avedøre Stationsby
  • kvarterløft
  • modernitet