Audiovisuel musikalitet - På sporet af de ekspressive tegnfunktioner i VJing

Lau Lindqvist

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I denne afhandling undersøger jeg de audiovisuelle relationer i VJing. I løbet af 9 års praksis som en VJ - en live video performancekunstner har jeg udforsket forholdet mellem musik og video i live-performance. På et teknisk og praktisk plan er VJ'ing meget ligesom tv-produktion, på det praktiske plan er det mere som at spille elektronisk musik i en koncertsituation. Resultatet er en form for videokunst, der er struktureret i forhold til musikken. Jeg viser, at i nogle henseender er VJing beslægtet dans, TV, poesi, abstrakt maleri, koncertbelysning og andre. I dette praksisfelt er det blevet stadig tydeligere for mig, at der er et hul i viden om, hvordan de to medier forholder sig til hinanden. Ofte siger VJs, at videoen passer til musikken. Men hvordan er disse forbindelser? Hvad præcist i levende billeder passer til hvilke elementer i musik og performance? Ved hjælp af peirceansk semiotik, konceptuel metafor teori, filmmusikteori og performanceteori, udforsker jeg forholdet mellem visuals og musik, i den særlige situerethed af performance samt musiks fænomenologi og kognition. Jeg udvikler en analytisk model til at fremhæve fremhæve typer af relationer og beskriver nogle af de mest almindelige typer af sammenbindinger mellem video og musik i live performance. Jeg tester herefter anvendeligheden af min model på optagelser af liveperformances med visuals.

Abstract in english
In this thesis I explore the Audiovisual relationships in VJing. During 9 years of practice as a VJ - a live video performance artist I have explored the relations between music and video in live performance. On a technical and practical level VJ'ing is much like TV production, on a practical level it is more like playing electronic music in performance. The practice produce a kind of video art that are structured in conjunction to music. I show that in some senses it is akin to dance, TV, poetry, abstract painting, concert lighting and others. In this field of practice it has become increasingly evident to me that there is a gap in the knowledge about how the two medias relate to each other. Often VJ's say that the video relates to the music. But how are these relations. What exactly in the moving images relates to which elements in the music and performance. Using a mix of peircean semiotics, conceptual metaphor, film music studies and performance studies I explore the relationships between visuals and music, the special situatedness of the performance, and the phenomenology and cognition of music. I develop a sketch of an analytical model to highlight differnt types of relations, and define some of the most common types of correlations. I then test the usability of my findings on different recorded performances.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 aug. 2013
VejledereFabian Holt & Søren Kjørup

Emneord

  • VJing
  • Audiovisuel
  • Semiotik
  • Liveperformance