Au pair i Danmark - En afhængig migreret arbejdskraft?

Kristian Skovsted, Christian Lund Nielsen, Christian Bache Vognbjerg, Line Novel, Helene Kerrn-Jespersen Nielsen, Louise Dalsgaard Christensen, Lange Knudsen & Stine Emilie

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Au pair i Danmark: En afhængig migreret arbejdskraft? Dette projekt undersøger brugen af den danske au pair-ordning anno 2010. Rapporten er en kvalitativ undersøgelse, der analyserer den måde, hvorpå forholdene i ordningen stiller au pairerne i position uden for arbejdsmarkedets reglementer. Dette gøres ud fra syv interviews med nuværende au pairs i Danmark samt via inddragelse af kvantitativ empiri. Ud fra denne analyse undersøges det, om denne position er skabt ud fra en afhængighed af muligheden for at migrere via au pair-ordningen. Dette sker med henblik på at diskutere, hvorvidt au pairernes udsatte position på det danske arbejdsmarked kan vurderes som et udtryk for et generelt afhængighedsforhold for migreret arbejdskraft. Dette gøres ud fra et sociologisk og økonomisk øjemed for at medregne de socio-økonomiske faktorer, der spiller ind, når arbejdskraft vandrer fra land til land. Au pair in Denmark: A dependent migrated labour? This project investigates the use of the au pair-scheme in 2010. Its main focus is on the development of the scheme as a migrant work strategy and the problems this involves. The paper is a qualitative examination and analyzes the position that the au pairs get when being counted as a part of the work force in Denmark. This is done, by including the formulation of the au pair-scheme and our own interviews with seven au pairs, all currently working in Denmark. Taking its starting point in this analysis, the project also examines the au pairs’ dependency of this position in the receiving country and it discusses this to assess if it can be seen as a general tendency for migrated labour. All this is done by combining the sociological and economical disciplines to count in the socio-economic factors, which plays a part when the labour moves from country to country.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2011
VejledereKenneth Reinicke

Emneord

 • afhængighed
 • Migration
 • au pair-ordningen
 • Udsat gruppe
 • Kvalitative interview
 • Baumann
 • Piore
 • illegal arbejdskraft
 • Hermeneutik
 • Au pair
 • Tilly
 • migreret arbejdskraft
 • Castells
 • afhængighedsforhold
 • Arbejdsmarked
 • case studium