ATP lander i Københavns Lufthavne: ATP investerer i Københavns Lufthavne A/S

Mikkel Enig Maach Hansen, Mathias Madvig Østerbye, Emil Boje Ruberg, Kasper Løndal Nielsen & Kees Kevin Olsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Projektet har haft til formål, at undersøge hvilken strategisk ejerskabs rolle og position, ATP som medejer, vil indtræde. Et ejerskab der i høj grad i forvejen er præget af staten som aktiv medejer og influent. Projektets hovedfokus vil derfor ligge på ATP som den nye investor, hvor omdrejningspunktet vil være Københavns Lufthavn og Staten. Der vil i projektet blive undersøgt, hvilke interessenter der er i Københavns Lufthavn, og hvordan disse interessenter er placeret med fokus på magt og interesse. Efter en kortlæggelse af hvilke interessenter der er agerende i Københavns Lufthavne, vil fokus ligge på at få analyseret, hvilke interesser ATP specifikt har med investeringen i Københavns Lufthavne, som hidtil er deres største investering nogensinde. Der vil dermed også blive givet et bud på de økonomiske forhåbninger, som ATP har gjort sig med investeringen. Der vil dernæst blive analyseret på, hvordan ATP forholder sig til ejerskabsforholdet, som er eksisterende i Københavns Lufthavne. Formålet med dette afsnit er at finde ud af, hvilken ejerskabs rolle som ATP vil tiltræde i Københavns Lufthavne.

Ovenstående vil danne grundlag for en diskussion, som vil være med til at vurdere hvordan et samarbejde mellem ATP og Staten forholder sig. Dette vil med fokus på interview med eksperten, blive et omdrejningspunkt for at forklare, hvilke mulige konflikter og fordele som et samarbejde mellem stat og privat kan have. Derudover vil der også blive diskuteret, hvorvidt de strategiske bestemmelser i Københavns Lufthavne kan påvirke den samfundsøkonomiske udvikling i Københavns Kommune, såvel som Danmark. Der vil i diskussionen dermed blive holdt fokus på magt og interesse, profit og merværdi, samt forventningerne til ATP's rolle i ejerskabet. Dette vil munde ud i konklusion, som vil besvare på hvilken strategisk rolle, som ATP vil indtræde, samt hvordan det samarbejde med staten, kan have betydning for Københavns Lufthavne .

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider58
VejledereFlemming Bahner

Emneord

  • Strategi
  • Finance
  • Økonomi
  • ATP
  • Københavns Lufthavne