At være sygeplejerske efter stress - En hverdag med nedsat hukommelse, hårtab, uro i hovedet og sociale udfordringer

Pernille Lundegård Christensen & Sofie Skovsager Mouritsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med specialet er at undersøge, hvordan sygeplejersker oplever at vende tilbage til arbejdslivet efter stress, og hvilken rolle arbejdspladsen spiller i forhold til deres sundhed og muligheder for at håndtere udfordringer efter stressforløbet. Til at undersøge dette anvendes primært kvalitativ metode i form af otte semistrukturerede interviews. Ligeledes anvendes SOC-13 spørgeskemaet, som supplerende metode, hvor sygeplejerskernes resultat bliver sammenholdt med deres udsagn fra interviewet. Til analyse af de transskriberede interviews anvendes Antonovskys teori om Oplevelsen af sammenhæng og Banduras begreb Self-efficacy til at forstå sygeplejerskernes oplevelser. Desuden er Settingtilgangen anvendt, for at belyse sygeplejerskernes arbejdsplads og -liv som sundhedsfremmende settings. Ud fra specialets analyse kan det konkluderes, at nogle af sygeplejerskerne fortsat oplever udfordringer efter stressforløbet. Dette drejer sig blandt andet om hukommelsesbesvær, hårtab, en følelse af uro i hovedet, udfordringer ved at begå sig socialt og besvær med at begribe og håndtere vante hverdags- og arbejdssituationer. Når sygeplejerskerne skal tilbage på arbejdet og håndtere deres udfordringer efter stressforløbet, spiller arbejdspladsen derfor en afgørende rolle for, om dette lykkes, og de oplever, at deres arbejde er meningsfuldt. Udfordringerne ser ud til at kunne påvirke sygeplejerskernes sundhed negativt, hvorfor arbejdspladsens kultur og tilgang til disse udfordringer ligeledes får en afgørende betydning for sygeplejerskernes sundhed.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider107
VejledereDorthe Elle Ilsøe

Emneord

  • Stress
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsfremme
  • Oplevelsen af sammenhæng
  • Self-efficacy
  • Setting