At være køn eller ikke at være

Jeppe Madsen, Maja Holm Andreasen, Ronni Freilif Nordstrøm, Sebastian Brerup, Josefine Skovgaard Hansen & Nadja Henriksen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har med vores projekt, bearbejdet spørgsmålet om kønnets socialkonstruktivistiske aspekter med udgangspunkt i det videnskabsteoretiske paradigme radikal socialkonstruktivisme. Vi har arbejdet ud fra en problemformulering som lyder: Hvorledes påvirker italesættelsen af kønnet reel ligestilling på arbejdsmarkedet i Danmark? Vi har besvaret dette ved at foretage en diskursanalyse, hvori vi har lokaliseret en række diskurser ved hjælp af Laclau og Mouffes diskursteori. Vi har anvendt Pierre Bourdieus begrebsapparat til at belyse, hvordan disse diskurser har en indvirkning på individers handlen. Desuden har vi benyttet os af Judith Butler i en argumentation for kønnet som en konstruktion og i en diskussion af Bourdieus strukturalistiske konstruktivistiske videnskabelige udgangspunkt.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2012
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • Køn
  • Konstruktivisme
  • Bourdieu
  • Laclau og Mouffe