At tale med børn om fænomener der adskiller sig fra virkeligheden

Mikkel Bjelke Kristiansen & Marie Vynne Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har i dette projekt undersøgt, hvordan børn udtrykker sig i samtaler om fænomener, der adskiller fra virkeligheden. Tidligere undersøgelser har vist, at børn har nemmere ved at tale om snydeobjekter, som f.eks. en svamp der ligner en sten, når genstandens virkelige identitet italesættes, og at de i forbindelse med leg gør en indsats for at understrege, at det bare er leg. Vi foreslår, at det er generel tendens, at børn i samtaler om fænomener, der adskiller sig fra virkeligheden, vil gøre end indsats for at understrege, hvad der er virkeligheden for samtaleparterne. Vi har testet dette i forhold til falske antagelser, da vi mener, denne type forestillinger også i barnets egen forståelse, er de, der tydeligst adskiller sig virkeligheden. Således har vi analyseret børns samtaler i forbindelse med tegnefilm, hvori falske antagelser indgår. Resultaterne viser, at børnene netop understreger virkeligheden for samtaleparterne ved at kontrastere den falske antagelse med virkeligheden og senere gentage denne kontrast. Vi kan ikke spore nogen signifikant forskel mellem yngre og ældre børn.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2010

Emneord

  • Wellman
  • Børn
  • Fantasi
  • samtaler
  • Theory of Mind