At håndtere sorg i sociale relationer - et interpersonelt perspektiv

Kristine Louise Kristensen, Mie Baltzer Knudsen, Alma Kristine Vrå Hjorth & Nina Rask Skotte

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Følgende undersøgelse tager udgangspunkt i det paradoksale i, at vi alle oplever det uundgå-elige at miste, men alligevel har svært ved at italesætte og håndtere sorg. Gennem kvalitati-ve livsverdensinterviews, undersøges det hvilke barrierer og problematikker pårørende til mennesker i sorg, oplever. Opgaven undersøger altså sorg på det interpersonelle niveau, ved hjælp af et interaktionistisk og mikrosociologisk perspektiv. I projektet benyttes forskellige teorier om følelser af Goffman og Hochschild, samt Averill og Nunley. Projektet konklude-rer, at der findes en række barrierer omhandlende italesættelse, forlegenhed, berøringsangst, modstridende forståelser af ansvar og et hierarki i sociale roller, der problematiserer det, at være pårørende. Til sidst perspektiveres projektet til en diskussion angående diagnosticering af kompliceret sorg.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2018
Antal sider64
VejledereKlaus Rasborg

Emneord

  • Sorg
  • pårørende
  • interaktionisme
  • interpersonel