At føle friheden og følge flowet - en kvalitativ undersøgelse af hverdagscyklisme

Jonathan Reghev, Morten Hoffmeyer, Filskov Ruben & Toxværd Pernille

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport er en fænomenologisk undersøgelse af seks københavnske cyklister, og den søger igennem informanternes betydningstillæggelse, at komme dybere ned i en forståelse af, hvordan de opfatter sig selv som cyklister, og hvordan de forstår andre cyklister og omgivelserne. Københavns Kommune vil inden 2015 have 55.000 flere cyklister ud i trafikken, og vi forudser at denne forøgelse ved medbringe store udfordringer. Hvis antallet af cyklister øges på samme mængde plads, må der tilføres ny viden til at forstå cyklister, for meget af den viden der eksisterer i dag primært er af kvantitativ art. Den eksisterende kvalitative forskning er meget sparsom, og vi vil med denne rapport sigte efter at udfylde en del af det videnshul, og dermed forsøge at bidrage til teoridannelsen på området. Vi får gennem projektet afdækket at cyklisme er nært knyttet til en frihedsfølelse, at cyklister som gruppe er unikke i bybilledet, men at de individuelt er meget forskellige og at cyklismen derfor i høj grad kan, og bør studeres som et særskilt fænomen/studie, i sit eget relationelle rum på cykelstien.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 maj 2012
VejledereKeld Buciek

Emneord

  • Frihed
  • cykeladfærd
  • Cykling
  • flow