Argumenter for og imod tilladeligheden af en global etbarnspolitik - en undersøgelse af vores ret til børn og vores fremtidsudsigter

Sara Tolstrup Christensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale undersøger jeg vores ret til børn for at identificere og evaluere centrale argumenter for og imod tilladeligheden af indførslen af en global etbarnspolitk. Disse centrale argumenter vil præsenteres, kritiseres, og diskuteres for at vurdere, hvorvidt argumenterne imod tilladeligheden vejer tungere end argumenterne for tilladeligheden. Dette vil gøres ud fra Trudy Goviers ARG betingelser i en evaluering baseret på konduktiv argumentation. Jeg har identificeret tre temaer, der er relevante for for tilladeligheden af en global etbarnspolitik, og disse præsenteres i tre kapitler. Temaerne er: Retten til familie, hvor jeg undersøger vores moralske og retslige rettigheder til en familie; Vores fremtidsudsigter med fokus på vækst som en grundlæggende faktor for konsekvenserne af miljønedbrydning, klimaforandringer, og overbefolkning; Den kinesiske etbarnspolitik, hvor jeg vil analysere grundene til og konsekvenserne af af etbarnspolitikken for at vurdere implikationerne af en global etbarnspolitik. Sidst i specialet vil jeg vurdere de fremkommende argumenter fra disse temaer som faktorer for at evaluere tilladeligheden af implementation af en global etbarnspolitik. Jeg finder, at kun få faktorer taler imod tilladeligheden af en global etbarnspolitik, men også at den endelige faktor for tilladeligheden afhænger af den specifikke version af en global etbarnspolitik.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider78
VejledereThomas Søbirk Petersen

Emneord

  • etbarnspolitik
  • moralske rettigheder
  • retslige rettigheder
  • rettighedskrænkelser