Argentina og IMF - Fra Krise til Krise

Marie Birkedal Kluth, Louise Emily Koefoed, Stinus Landt Lerche, Mads Garff Switzer Hansen & Sofie Mortensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Argentina og IMF – fra krise til krise Dette projekt omhandler Argentinas økonomiske udvikling i perioden 1991-2002. I denne periode samarbejdede Argentina med IMF (International Monetary Fond), hvor de til gengæld for lån og rådgivning måtte underlægge sig en økonomisk politik, der skulle hjælpe dem ud af deres problemer med høj inflation. Argentinas økonomi udviklede sig ikke som forventet, og i 2001 endte økonomien i en stor krise. Projektet analyserer IMF’s rolle i Argentinas økonomiske udvikling, og forklarer gennem økonomiske modeller hvorfor økonomien udviklede sig som den gjorde. Projektet vil desuden forstå IMF som en international institution gennem globaliseringsteori, og på denne måde forstå de strukturer, der ligger bag IMF’s ageren i Argentina. Projektet konkluderer på en række områder, at IMF’s analyse af Argentinas økonomi har slået fejl, og at dele af deres reformer for Argentinas økonomi, har haft konsekvenser for blandt andet arbejdsløshed og levevilkår. Argentina and IMF – from one crisis to another This paper analyses Argentina’s economic development in the time span 1991-2002. In this particular period Argentina cooperated with the IMF and in exchange for loans and advice had to succumb to an economic policy which should help controlling high inflation. Argentina’s economy did not develop like expected and in 2001 it experienced an even bigger crisis. This paper analyses IMF's part in Argentina’s economic development and through the use of economic models explains how the economy developed like it did. To get an understanding of IMF as an international institution the paper will use globalization theory and enlighten the structures that lie behind IMF's reasoning in the case of Argentina. The paper will conclude on areas where IMF's analysis of Argentina’s economy failed and that some of the structural reforms had consequences for the rate of unemployment and living standards.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012

Emneord

  • Argentina
  • IMF
  • Gældskrise
  • International Monetary Fund
  • inflation
  • Keynes