Arbejdsmiljø og produktion i Afrika : en rapport om de strukturelle betingelser for at bruge arbejdsmiljøet som en dynamisk faktor i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri

Benni Bundsgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Millioner af arbejdere i den 3. verden udsættes dagligt for alvorlige risici på deres arbejdspladser. Årligt dræbes eller lemlæstes adskillige, andre pådrager sig forskellige erhvervssygdomme. Det dårlige arbejdsmiljø medfører menneskelige tragedier for de berørte familier samt økonomiske problemer for den enkelte virksomhed og for det enkelte 3. verdens land. Ofte fungerer arbejdsmiljøet som en stopklods for udviklingen af produktionen. I mange tilfælde er et forbedret arbejdsmiljø en billig investering der hurtigt forrenter sig i form af højere produktivitet, mindre spild og bedre produktkvalitet. I Lesothos tekstil- og beklædningsindustri er det dårlige arbejdsmiljø en alvorlig hindring for udviklingen af den teknologiske kapacitet. Bogen analyserer, hvorledes en lang række globale, afrikanske og lokale årsagssammenhænge skaber de særlige betingelser, for hvordan arbejdsmiljøet kan blive en dynamisk kraft i udviklingen i Lesotho.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 1997
Antal sider258