Arbejdslivet som kabineansat - En undersøgelse af muligheder og begrænsninger for kollektiv handling

Rasmus Guldager Weber

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Rapporten besvarer problemformuleringen; ’Hvordan influerer arbejdslivet i luftfartsbranchen kabi-neansattes oplevelser af muligheder og begrænsninger for kollektiv handling med henblik på forbed-ring af arbejdslivet?’ Besvarelsen sker gennem en række interviews med kabineansatte, fagforenings-repræsentanter knyttet til luftfart, samt deltagere i Luftens Helte. Interviewene er analyseret med be-greber om subjektivitet, valget af handlinger, samt mobiliserings-/pacificeringsmekanismer og anvendt i en dybdehermeneutisk tilgang, der bidrager til en fortolkning af koblingen mellem tilsyneladende hverdagslignende udtalelser om arbejdslivet og deres samfundsmæssige ophav, samt implikationerne for kollektiv handling. Kort opsummeret er kabineansattes arbejdsliv karakteriseret ved emotionelt arbejde og sikkerhedsprocedurer, der opleves udfordret af international konkurrence, institutionelle begrænsninger for kollektiv handling, isolation, fleksibilisering, tidspres, uforudsigelighed og ned-skæringer. Disse problematikker håndteres af de kabineansatte med enten forskellige variationer af hverdagsbevidsthed eller kollektive handlinger på et ikke-institutionaliseret arbejdspladsniveau, gen-nem arbejdsmarkedsinstitutionerne eller ved mobilisering af bredere bevægelser.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jun. 2017
Antal sider112
VejledereHenning Salling Olesen

Emneord

  • Kabineansatte
  • Luftfart
  • Luftfartsbranchen
  • Dybdehermeneutik
  • Kritisk Realisme
  • Kollektiv handling
  • Fleksibilitet
  • Arbejdsliv
  • Konflikt