Arbejderboliger ved Valby Gasværk

Rune Dybvad Simonsen, Frederikke Sund & Anders Eefsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøger vi Socialdemokratiets initiativer for at få Københavns Kommune til at spille en aktiv rolle i etableringen af boliger for byens arbejdere. Vores primære undersøgelse finder sted i perioden 1898-1907 og bygger primært på årbøger for forhandlingerne i Københavns Borgerrepræsentation. Vi undersøger Socialdemokratiets argumentation og den ideologiske kamp de fører med højre side af byrådssalen. Socialdemokratiets initiativer munder ud i bygningen af 96 arbejderboliger ved Valby Gasværk. Vi belyser de politiske processer og alliancer, der fører frem til denne løsning. Vi konkluderer at Socialdemokratiet vinder en lille sejr, men at det sker på baggrund af en pragmatisk argumentation, der kan vinde opbakning fra de fleste af Københavns liberale Vælgerforenings repræsentanter. De 96 boliger bliver den sparsomme realisering af Socialdemokratiets kommunale initiativer i København.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2013
VejledereMichael Kjeldsen

Emneord

  • Københavns Kommune
  • Socialdemokratiet
  • Arbejderboliger
  • Københavns Borgerrepræsentation