Anvendelsen af iPad's i undervisnignen

Nicolaj Mansfeld Vingaa, Jennifer Holm Lindahl, Morten Søhus Olsen & Sebastian Winther Danielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler brugen af iPad’s i undervisningen og bygger på teori omkring digital læring, analyse af et teknologisk system igennem TRIN-Modellen, samt anvendelsen af en Logical Framework Approach hvortil det er tilsigtet at finde frem til en eventuel løsning eller flere løsninger til et givent problem.
Projektet er skrevet med henblik på kravene, for 2. semester på Humanistisk-Teknologisk Bachelor, omkring brugen af dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, samt anvendelsen af dele af TRIN-Modellen som hører ind under denne dimension.
Formålet med projektet er at belyse om der er en problemstilling i forbindelse med brugen af iPad’s som undervisningsredskab, forbedring af anvendelsen af iPad’s, samt de tilsigtede og utilsigtede effekter ved brugen af disse, både i skolen og i hjemmet.
Udover dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, gør vi også brug af en metode fra dimensionen Design og Konstruktion, Logical Framework Approach.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider48
VejledereClaus Munch Drejer