Antibiotikaresistente bakterier i økologisk og konventionelt svinekød

Sasha Hahn Storgaard, Emma Schmidt Følbæk Nielsen, Katrine Fryd Nielsen, Bettina Rosa Højfeld Pedersen, Mille Sejberg Batz, Maria Louise Laursen, Matilde Lee Horsbøll Petersen & Claudia Riebau Kirkegaard

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Udviklingen af antibiotikaresistente bakterier er et stigende problem, og det høje forbrug af antibi- otika i landbruget er en væsentlig faktor. Udviklingen er et resultat af et højt antibiotikaforbrug, da bakterier er i stand til både at mutere og overføre resistente gener til andre bakterier, der eksem- pelvis findes i mennesket. Herved kan antibiotika ende med at blive virkningsløst imod selv simple infektioner. Da antibiotikaresistens er et problem, valgte vi at tage en eksperimentel tilgang til pro- blemet, idet vi undersøgte, om resistente bakterier var tilstede i dansk konventionelt og økologisk svinekød, både hakket og skært.
I forsøget udpladede vi en opløsning i form af NaCl og kød på agarplader indeholdende Tetra- cyklin, Doxycyklin, Colistin, Gentamicin eller Ampicillin. Yderligere undersøgte vi, om bakterierne var multiresistente, hvilket de var i de fleste tilfælde. Forsøget viste, at der var betydeligt flere bak- terier, samt en større andel af antibiotikaresistente bakterier, i prøverne med konventionelt skært svinekød sammenlignet med de tre andre typer. Andelen af resistente bakterier i hakket svinekød var uafhængig af landbrugssystem, men andelen af resistente bakterier var større i skært svinekød i forhold til hakket svinekød, hvilket var imod vores forventninger.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2016
Antal sider57
VejledereOle Skovgaard

Emneord

  • Antibiotikaresistente bakterier
  • Svinekød
  • Antibiotikaresistens
  • økologisk svinekød
  • konventionelt svinekød