Anthocyanins effekt på fotoinhibering: The Effect of Anthocyanin on Photoinhibition

Louise Mortensen, Dår Kristian Sarusie, Sode Helga, Søegren Christina & Windfeld Ronja

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Formålet med denne rapport er, at undersøge om der er en sammenhæng mellem anthocyaniners placering og mængde i et blad, og den grad af fotoinhibering bladet udviser. Dette undersøges ved hjælp af forsøg med tre forskellige planter, der hver især har anthocyanin placeret forskellige steder i bladene. Planterne der blev undersøgt var Ludwigia glandulosa, Cryptocoryne wendtii ’Mi Oya’ og Cryptocoryne wendtii ’Tropica’. I forsøget gennemgik planterne først en tilvænningsperiode på 15 dage, hvorefter de blev delt i to grupper, med tre eksemplarer af hver art. De to grupper blev belyst med lysintensiteter på henholdsvis 100 og 500 μmol m-2 sek-1, i en periode på 24 dage. Igennem klorofyl fluorescens analyse blev parametre for fotoinhibering målt og P-I kurver blev beregnet. Placeringen af pigmenter i bladene fastslås ud fra mikroskopi undersøgelse. Ud fra spektroskopiske undersøgelser blev mængden af pigmenter i bladene målt. Det kan konkluders at beskyttelse mod høje lysintensiteter primært skyldes mængden af anthocyanin og ikke placeringen. Planter med høje koncentrationer af anthocyanin er bedst beskyttet mod fotoinhibering uafhængigt af placeringen af pigmentet.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2009
VejledereSøren Laurentius Nielsen

Emneord

  • Anthocyanin
  • fotoinhibering
  • pigment
  • blade