Ansvarlighedens Anatomi - Et konstruktivistisk perspektiv: The anatomy of responsibility - a constructivist perspective

Gündüz Kalkan, Jonatan Basby, Niklas Brodersen & Yunus Yildrim

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

The following paper examines the institutionalization of the current idea of responsibility in a discursive institutionalist perspective. More specifically, the analysis firstly examines the institutionalization of the economic societal imaginary with a point of departure in Ove Kaj Pedersens ‘Competition State’, which provides a description of the ‘objective’ challenges in the global competition, to which the state is trying to acclimatize. Thereupon it proceeds to outline the parallel development that has occurred in the Danish Ministry of Finance, and the influence said ministry has archieved as a discoursive organization. Secondly, it employs Vivien Schmidts theory of discoursive institutionalism to explore the mutual relationship between the discoursive substance of the concept of economic responsibility and the (re-)productive agents which create it through three cumulative cases of explanation. Finally, the paper concludes that the explanation to the institutionalization of the current concept of economic responsibility is best explained through an analysis which accounts for the endogenous changes introduced by agents, as well as through the discoursive background. Projektrapporten undersøger i det følgende institutionaliseringen af den nuværende ansvarligheds-forståelse i et diskursivt institutionalistisk perspektiv. Mere specifikt undersøger analysen for det første institutionaliseringen af den samfundsøkonomiske forestilling, med udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens ‘Konkurrencestaten’, hvilket bidrager med en beskrivelse af de ‘objektive’ udfordringer i den globale konkurrencesituation som staten prøver at aklimatisere sig til. Derefter beskrives den parallelle udvikling som finansministeriet har undergået som diskursiv institution. For det andet anvender den Vivien Schmidts teori om diskursiv institutionalisme til, gennem tre kummulative forklaringsvinkler, at udforske det gensidige forhold mellem den diskursive substans i ansvarligheds-begrebet og de (re-)produktive agenter. Endeligt konkluderer rapporten, at forklaringen på institutionaliseringen af det nuværende økonomiske ansvarlighedsbegreb bedst forklares gennem en undersøgelse der tager højde for de endogenetiske forandringer i agenter, såvel som deres diskursive baggrund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2014
VejledereTorben Bech Dyrberg