Ansvarlighed og Netværk - En empirisk undersøgelse af accountability i formidlingen af EU’s strukturfondsmidler i Catalonien og Region Sjælland: Responsibility and Network - An empirical investigation of accountability in the administration of EU's structural funds in Catalonia and Region Sjælland

Søren Dissing Sandahl

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

This master’s thesis is initiated from an interest in governance networks and their potential for increasing accountability in responsible administration of public resources in a stretched democratic chain of command within the EU. According to Anders Esmark’s theory on liberal and deliberative democracy traditions, accountability in modern societies is maintained through mechanisms beyond traditional political and administrative systems of control. This thesis combines the accountability approach with Erik-Hans Klijns theory on rules, in which repeated interaction of rational actors results in institutionalized patterns of behaviour. Hence rules come to frame governance networks as responsible links between the people and its authorities. The focus of this thesis is on rules’ possibilities of increasing accountability as a responsible alternative to traditional mechanisms of control. The investigation takes empirical foundation in interviews with relevant actors from networks involved in the distribution of structural funds in Catalonia and the Region of Sjælland. Specialet tager udgangspunkt i en interesse for styringsnetværks potentiale for at forøge accountability i ansvarlig forvaltning af offentlige ressourcer i en udstrakt demokratisk styringskæde i EU. Ifølge Anders Esmarks teori om liberale og deliberative demokratitraditioner opretholdes accountability gennem styringsmekanismer, der ligger udover traditionelle politiske og administrative kontrolsystemer. Dette speciale kombinerer accountability tilgangen med Erik-Hans Klijns regelteori om rationelle netværksaktørers gentagne interaktion, der udmønter sig i institutionaliserende handlemønstre. I denne optik kommer regler til at danne ramme om styringsnetværks rolle som ansvarlige mellemled mellem befolkningen og myndighederne. Specialets fokus er på reglers muligheder for at forøge accountability som ansvarligt alternativ til traditionelle kontrolmekanismer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i interviews med relevante aktører fra netværk, som er involveret i formidlingen af strukturfondsmidler i Catalonien og Region Sjælland.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 sep. 2009

Emneord

 • regional
 • catalonien
 • ansvarlighed
 • vækstforum sjælland
 • regler
 • hans
 • regel
 • network
 • responsiveness
 • demokrati
 • inclusion
 • structural funds
 • responsibility
 • offentlighed
 • inklusion
 • publicity
 • netværksregler
 • politik
 • accountability
 • erik
 • netværk
 • strukturfondsmidler
 • vækstforum
 • catalunya
 • katalonien
 • democracy
 • responsivitet
 • eu
 • catalan
 • klijn
 • catalonia