Angst og Angstlyst

Camilla Brandstrup-Hansen, Katrine Bøgh, Jeppe Løvstrøm Frederiksen, Rikke Gram, Jeanet Ruthkjær Olsen, Bo Thomasen, Cathrine Gyde Thomsen & Kristian Wenningsted-Torgard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I vores projekt har vi forsøgt at få en forståelse af angst og angstlyst ud fra Freud og Kierkegaards teorier. Vi har benyttet visse sekundære værker, for at uddybe vores forståelse. Da vi finder angstlyst særligt interessant har vi brugt Balints teorier, som supplement til Freud og Kierkegaard. Idet ingen af disse anvender empiriske analyser til at understøtte deres teorier, benytter vi eksempler fra Alfred Kinseys afhandlinger om menneskets seksualvaner, for at påvise sammenhængen mellem angst og lyst. Til sidst i rapporten har vi forsøgt at beskrive emnet yderligere gennem en mere åben diskussion. Vi mener at vi med dette projekt har fået en bred forståelse af begreberne, og opnået en forståelse af menneskets forhold til angst og angstlyst.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Kinsey
  • Kierkegaard
  • Freud
  • psykoanalyse
  • Balint
  • Angst
  • Eksistentialisme
  • Angstlyst