Anerkendelse i konsulenters relationer med social kapital

Tine Maria Beyer & Sanne Theresa Sørensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Hensigten med specialet er, at bidrage til en forståelse af oplevelsen af og muligheden for anerkendelse i ledelses- og arbejdsmiljøkonsulenters arbejdspraksis. Dette gør vi ud fra en antagelse om, at social kapital udgør en anerkendelsesstruktur i konsulenters arbejde, der både fører til anerkendelse, men samtidig er et middel til produktivitet. Vi anvender social kapitals parametre; samarbejde, tillid og retfærdighed som analysegreb for at afklare, hvordan anerkendelsesstrukturer udfolder sig for individuelle konsulenter, for der igennem at anvende kritisk teoretiske linser til at fortolke, hvorvidt muligheder for anerkendelse kan bidrage til humanisering af arbejdet. Via empirien med 4 ledelseskonsulenter og 3 arbejdsmiljøkonsulenter fra forskellige og forskelligt organiserede private og offentlige konsulentvirksomheder i Danmark belyser vi således, hvordan konsulenter oplever samarbejde, tillid og retfærdighed i den anerkendelsesstruktur, de arbejder i. Derigennem afklares hvilke anerkendelsesmuligheder, der kan være for individer på tværs af konsulentbranchen.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2014
VejledereSissel Kondrup

Emneord

  • social kapital
  • konsulenter