Anerkendelse i en dansk folkeskoleklasse

Louisa Blindbæk, Bodil Josephsen, Sarah Meinertz, Sofie Bredal & Maria Worm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i teorien om den anerkendende udforskning (Appreciative inquiery) er der udarbejdet og designet nogle procesøvelser til en dansk 6. klasse. Procesforløbet har til formål at sætte et nyt og mere anerkendende tankemønster i gang hos eleverne. Analysen er baseret på 2 fokusgrupper med nogle af eleverne fra klassen. I analysen bliver der, med et socialkonstruktionistisk udgangspunkt og med redskaberne; fortolknings-metodikker, interaktionsanalyse samt positioneringsteori, analyseret hvilken betydning eleverne tillægger den anerkendende dialog, hvorledes denne kommer til udtryk gennem deres interaktion samt hvordan vi som moderatorer er med til at præge elevernes konstruktion af viden. Projektet konkluderer blandt andet at kønsperspektivet skaber en barriere for anerkendelse mellem drenge og piger. Hertil at den problemorienterede tankegang er stærkt forankret i klassens sociale dynamikker, og det lykkes derfor ikke at bryde med denne. Dog erkender eleverne potentialet i den anerkendende dialog.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2011
VejledereClaus Munch

Emneord

  • Anerkendende Udforskning
  • Interaktionsanalyse
  • positioneringsteori
  • Folkeskole
  • Fokusgruppe
  • Procesøvelser
  • Socialkonstruktionisme
  • Fortolkning-metodikker