Anerkendelse

Marie-Louise Rasmussen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Abstrakt: Etnicitet, anerkendelse og sundhedsfag bliver rammen i specialet, der er med til at indsnævre, hvad det er, jeg koncentrerer mig om. Motivationen til dette speciale kom, da jeg læste, at der var en anerkendelsesvision fra den lokale undervisningsplan om, at den enkelte social- og sundhedshjælper elev skal anerkendes for dennes egenskaber. Endvidere beskrev en lærer i en diplomopgave, at etniske minoritetselever ikke bliver anerkendt i sundhedsfaget, og denne udvikling ville hun gerne som lærer være med til at ændre. Jeg vil ikke tage for givet, at etniske minoritetselever ikke bliver anerkendt i sundhedsfag, men undersøge, hvornår elevernes etnicitet bliver betydningsgjort, og hvornår den ikke gør, samt hvordan det påvirker elevernes anerkendelsesmuligheder i sundhedsfag. Jeg vil undersøge dette gennem et fokus på, hvordan eleverne bliver opfattet af uddannelsesvejledere, lærere og andre elever. For at undersøge dette har jeg valgt at inddrage Axel Honneths anerkendelsesteori og Richard Jenkins teori om gruppe- og kategoriforståelser samt teoretiske sundhedsforståelser fra WHO og Aaron Antonovsky. Dette skal munde ud i en diskussion om, hvordan anerkendelse kan anskues på baggrund af det elevsyn, elever og de ansatte har præsenteret i analysen.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 mar. 2014
VejledereMarie-Louise Rasmussen

Emneord

  • Anerkendelse