An Investigation of Facebook-use among young adults in Copenhagen

Anne Marie Simonsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale omhandler brugen af Facebook blandt unge voksne i København. Gennem brugen af kvalitative interviews med fire danske social medie eksperter samt to fokusgruppe interviews med unge voksne mellem 25 og 35 år fra København, sætter specialet sig for at undersøge hvordan denne gruppe gør brug af Facebook samt det opnåede formål med deres brug af det sociale netværk. Til at undersøge dette tages “uses and gratifications” teorien samt Erving Goffmans social-psykologiske koncepter af selvrepræsentation i brug. Bruges Facebook i højere grad til at “netværke” eller som et kommunikationsmiddel for at holde kontakten med venner og familie? Hvad opnår brugere ved at anvende Facebook? Bruges Facebook til at selv-promovere? Bliver Facebook brugt som et lokalt eller globalt socialt medie? Disse er blot nogle af de mest betydelige spørgsmål, som specialet sætter sig for at undersøge. Specialet tager brug af social konstruktionisme, som tager udgangspunkt i at virkeligheden er en social konstruktion og skabt af de relationer som individer indgår. Brugen heraf kan ses i måden hvorpå specialet undersøger brugen af Facebook - velvidende om at den sociale virkelighed som fokusgruppe deltagerne indgår i, ville være anderledes hvis andre personer havde deltaget. Denne specifikke gruppe af Facebook-brugere er dog særlig interessante i og med at de har været tidlige brugere af det sociale netværk og dermed kan betegnes som at have vokset op med Facebook i og med alle i fokusgruppe interviewene var 18 eller derover, da de fik en profil på Facebook. På den måde kan de differentieres fra ældre brugere, som har taget Facebook betydeligt langsommere til sig end denne gruppe. Samtidig kan denne gruppe brugere dog også differentieres fra yngre brugere i og med disse Derudover, er denne gruppe af unge voksne og deres brug af Facebook ikke blevet undersøgt i samme grad som den yngre generation, som ofte bliver betegnet som ”digital indfødte” og den ældre generation, som ofte bliver betegnet som ”digital nomader”. Derudover kan det siges at studier af selve brugen af Facebook i en dansk kontekst stadig er under udvikling og mangler at bliver undersøgt nærmere. Derfor er dette speciale endnu mere relevant i og med at det ønsker at tilføje nye punkter til diskussion omkring brugen af Facebook i Danmark. Dog er det vigtigt at understrege at der ikke vil kunne blive draget nogle generaliserende konklusioner på brugen af Facebook i Danmark, men blot på baggrund af denne specifikke gruppe.  

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato30 sep. 2014
VejledereJørgen Lerche Nielsen

Emneord

  • Social network sites
  • Facebook
  • Uses and Gratifications