Aminosyreberigelse af copepoden Acartia tonsa

Rasmus Herlau

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Akvakultur, dyrkning af akvatiske organismer herunder fisk under kontrollerede forhold, er en industri der i disse år undergår en stor udvikling og forventes at overstige kommerciel fangst i 2015. Effektiv dyrkning af fiskeyngel kræver foder med den rette sammensætning af næringsstoffer, blandt andet de essentielle aminosyrer. Levendefoder udgør en vigtig næringskilde til fiskeyngel og traditionelt har især saltsøkrebs (Artemia) og hjuldyr (Brachionus spp) været anvendt. I naturen indgår copepoder dog i diæten af langt de fleste fiskelarver, hvilket har medført en stigende interesse for brugen af copepoder i fiskeopdræt. En vigtig parameter for velegnetheden for copepoder som foder til fiskeyngel er deres aminosyreprofil, især af de letoptagelige frie aminosyrer. Det formodes at aminosyreprofilen i copepoder påvirkes af en række faktorer, herunder fodring med mikroalger, men der mangler specifik viden om hvorvidt det er tilfældet og i hvilken grad aminosyreprofilen påvirkes. I dette projekt undersøges det hvordan forandring af copepoders næringskilde påvirker deres indhold af de vigtige frie aminosyrer. Dette sker ved at fodre copepod nauplii af arten Acartia tonsa med forskellige stammer af mikroalger og måle aminosyreindholdet i de opfodrede copepoder. Specifikt bestemmes aminosyreprofilen af 6 stammer af mikroalger (T. weissflogii, Rhodomonas sp. CCAP 995/5, K-1487, K-0435, LB-2703 samt K-0294), hvoraf 3 udvælges (T. weissflogii, CCAP 995/5 og K-1487) til et fodringseksperiment af copepoden Acartia tonsa over syv dage. Ved forsøgets start, samt på dag 2, 4 og 7 bestemmes aminosyreprofilen af copepoderne. Aminosyreprofilen bestemmes ved hjælp af HPLC-fluorescens. Resultaterne viser at aminosyreprofilen varierer signifikant mellem stammerne af mikroalger, men er også tydeligt påvirkelig af dyrkningsomstændighederne. For copepoderne rapporteres dyrkningsvanskeligheder for fodring med mikroalgen T. weissflogii og for stammerne Rhodomonas sp. CCAP 995/5 og K-1487 indikerer eksperimentet variation af de essentielle aminosyrer samt et generelt højere indhold af de frie aminosyrer for copepoder dyrket på stammen K-1487.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 nov. 2015
VejledereBenny Winding Hansen & Søren Laurentius Nielsen

Emneord

  • Amino acid
  • Acartia tonsa