Alzheimers - De pårørendes sygdom: Alzheimers - De pårørendes sygdom

Dicte Bjarup Thøgersen, Katrine Bøgh Johansen, Pernille Viola Robrahn & Anne Sofie Thorup Thomsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I denne rapport søges indblik i, hvilke udfordringer ægtefæller til Alzheimerpatienter oplever i deres hverdagsliv, og hvordan den enkelte håndterer disse udfordringer med afsæt i de ressourcer, de besiddelser. I projektet undersøges endvidere, hvordan disse udfordringer påvirker den raske ægtefælles livskvalitet, og hvorvidt der opnås tilstrækkelig støtte fra omgivelserne, herunder nære relationer og kommunale tilbud. Der sættes i den forbindelse spørgsmålstegn ved i hvor høj grad denne støtte er en forudsætning for opretholdelse af god livskvalitet.
Dette projekt har til formål at sætte fokus på sundhed som et åbent begreb, hvorfor der tages afsæt i Steen Wackerhausens sundhedsperspektiv. Der sættes lighedstegn mellem sundhed og opretholdelse af en god livskvalitet, hvorfor der tages højde for både mentale, fysiske, sociale og økonomiske tilstande.
Ovenstående aspekter vurderes ud fra interviews med fire ægtefæller til alzheimerspatienter og deres fortællinger om deres hverdagsliv. Disse beretninger suppleres med demensrådgiver Else Hansens oplevelser af, hvilke udfordringer de pårørende kan møde.
God livskvalitet, vurderes i dette projekt ud fra Madis Kajandi og Siri Næss’ definition af begrebet. Til en undersøgelse af hvilke ressourcer de pårørende besidder anvendes Aaron Antonovskys teori omhandlende ’oplevelse af sammenhæng’. Axel Honneths anerkendelsesteori benyttes til en klarlæggelse af, hvorvidt de pårørende anerkendes i sygdomsforløbet, således at deres behov tilgodeses.
Af analysen fremgår det, at de pårørende ægtefæller oplever udfordringer på mange forskellige områder i hverdagslivet. Særligt gælder det, at relationen til ægtefællen ændres. Derudover medfører sygdomsforløbet både økonomiske og fysiske udfordringer, men dette projekt belyser, at de mentale og sociale udfordringer, er af størst betydning for de pårørende ægtefællers livskvalitet.
Endvidere er det forskelligt, alt afhængigt af omgangskredsen og den tilknyttede kommune, hvorvidt de føler sig hjulpet tilstrækkelig til at håndterer ægtefællens sygdom. De informanter som håndterer sygdomsforløbet bedst og som oplever størst livskvalitet, er de ægtefæller som føler, at de får tilstrækkelig støtte i form af kommunale tilbud, har høj grad af meningsfuldhed, er engageret i aktiviteter uden for hjemmet og som er i stand til at tilpasse deres mål deres livsbetingelser.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2016
Antal sider82
VejledereEmilie Marie Andres