Alternativ splicing i HOF og ZNF499

Signe Benzon Larsen, Stine Anthonsen, Camilla Groth Hansen & Christina Mackeprang Dahmcke

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Alternativ splicing beskrives i de homologe HOF- og ZNF499-gener. Genprodukterne af HOF og ZNF499 er DNA-bindende, zinkfingerproteiner, hvert indeholdende et BTB/POZ-domæne. Hvor HOF er medvirkende i udviklingen af den mammale hjerne, er funktionen af genproduktet for ZNF499 endnu ukendt. cDNA for HOF og ZNF499 er indsat i en vektor og herefter sekvenseret. For HOF er der fundet nye spliceformer, hvori fem nye exons er identificeret og lokaliseret. Herved er 5´enden af genet kortlagt. Den er en ny længde af HOF bestemt til 700 kb. Disse spliceformer er desuden udtrykt ved proteinekspression, hvor to isoformer af HOF fremkommer. Sekvensen omkring translationsstartsite i de forskellige exons analyseres og sammenlignes med Kozak konsensus sekvensen. For ZNF499 er alternative spliceformer fundet og nye exons er identificeret og lokaliseret. The alternative splicing of the HOF and ZNF499 genes is described. The gene product of HOF and ZNF499 are DNA binding Zinc finger proteins, each containing a BTB/POZ domain. HOF is known to be involved in the development of the mammalian brain. The function of the ZNF499 gene product is unknown. cDNA from HOF and ZNF499 was inserted into a vector and sequenced. New HOF splice forms were found and used for localizing five new exons. Thereby the 5´ end of the gene was mapped. The new length of HOF was found to be 700 kb. The splice forms were expressed, resulting in two isoforms of HOF. The regions around the start sites of the different exons were analysed compared with the consensus derived by Kozak Alternative splice forms of ZNF499 were also found, and new exons localized.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Alternativ splicing
  • BTB/POZ domæne
  • ZNF499
  • HOF