ALR og miR-122 til nedregulering af MDR1 i HepG2 ved anvendelse af doxorubicin

Hanne Al-Rashedi, Natali Rosenquist, Ravina Salehi, Simone Hogrefe Holm, Adam Aladdin & Omar Isac Showiki

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Den hyppigst forekommende leverkræft form i Danmark er hepatocellular carcinoma (HCC),
hvorved kemoterapimedikamentet, doxorubicin, er en mulig behandlingsmetode. Et problem
ved kemoterapibehandling kan opstå i form af resistens. Kemoterapiresistens i HCC kan skyldes, at effluxpumpen ABCB1 bliver overudtrykt, og doxorubicin vil derfor blive pumpet ud.
Endvidere har studier vist, at ved behandling med kemoterapi kan ABCB1 ekspressionen opreguleres. For at modvirke effekterne af kemoterapiresistens vil det derfor være relevant at
undersøge faktorer, der nedregulerer ABCB1 ekspressionen. I dette projekt er der fokus på
augmenter of liver regeneration (ALR) og microRNA-122 (miR-122). Studier har vist, at
ALR og miR-122 kan være nedregulerende faktorer af ABCB1 ekspression. Ud fra de studier
kan det konkluderes, at ALR og miR-122 kan fungere som en ABCB1 ekspressions hæmmer.
Det kan tyde på, at miR-122 ikke kan benyttes alene ved akut behandling med doxorubicin.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato14 dec. 2018
Antal sider31
VejlederePeter Michael Vestlev

Emneord

  • ALR
  • miR-122
  • ABCB1
  • MDR
  • HCC
  • HepG2
  • Resistens
  • Kemoterapi