AlfaNordic - en gazelles udfordringer: en gazelles udfordringer

Peter Glipstrup-Bonde & Cecilie Janet Junker

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I nærværende bachelorprojekt undersøges en dansk virksomheds interne processuelle udfordringer i forbindelse med vækst. Projektet er bygget op omkring et casestudie af konsulentvirksomheden AlfaNordic, vinderen af Børsens gazellepris 2015. I projektet benyttes Larry E. Greiners Strategic growth model til at undersøge, hvilke interne udfordringer AlfaNordic har oplevet i takt med deres udvikling. Ydermere undersøges det, hvordan AlfaNordic arbejder med deres processuelle udfordringer og hvordan disse udfordringer kan forstås gennem John P. Kotters teori omkring Det dobbelte styresystem. Empirien i projektet er primært baseret på interviews med tre udvalgte nøglepersoner, som repræsenterer tre forskellige ledelsefunktioner i AlfaNordic. Derudover er der i projektet inkluderet relevante dokumenter, som er udviklet internt i AlfaNordic.
Projektet er udarbejdet gennem en filosofisk hermeneutisk forståelse, hvor analysestrategien tager afsæt i et interaktionistisk perspektiv. Dette har betydet, at vi som studerende dels har brugt vores egne fordomme, i samspil med det teoretiske begrebsapparat, for at opnå større erkendelse om AlfaNordics processuselle udfordringer.
Det kan i projektet konkluderes, at begge af de anvendte teorier har sine begrænsninger når de benyttes i en hermeneutisk filosofisk kontekst, men alligevel kan dog det konkluderes, at AlfaNordics hidtidige flade organisationsstruktur er en af hovedårsagerne til, at de har formået at vækste så ekstremt som de har, men samtidig kan det konkluderes, at netop den flade struktur ligeledes har vist sig at være deres største udfordring for videre succes. Det konkluderes afsluttende, at analysen påpeger, at AlfaNordic bør være mere fokuserede på ledelsesaktiviteter, men at det kan være vanskeligt at ændre en organisations kurs, på trods af tungtvejende argumenter, når opskriften hidtil har vist sig at være succesfuld.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2016
Antal sider55
VejledereInger Jensen

Emneord

 • Udfordringer
 • Gazelle
 • Vækst
 • AlfaNordic
 • Kotter
 • Greiner
 • Det
 • Dobbelte
 • Styresystem
 • Strategi
 • Organisation
 • Struktur
 • Proces