Akvaponik: Udfordringer og Fremtid

Aske Keldborg Elm & Peter Hansen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

En voksende verdensbefolkning har øget presset på vores naturressourcer og dermed øget efterspørgslen på bæredygtige fødevarer. Akvaponik er kombinationen af akvakultur og hydroponik. Fisk leverer næringsstoffer til grøntsager der dyrkes uden jord i vækstmedier og til gengæld renser planter vandet der ledes tilbage til fisketanken. Akvaponik har vist sig at være et meget effektivt og yderst produktivt system. Vores mål er at analysere bæredygtigheden i akvaponik ved hjælp af forskellige livscyklusanalyser (LCA) af akvaponiksystemer for at undersøge muligheden for at forbedre produktionsmetoden. Et andet mål er at vurdere mulighederne for akvaponik i Danmark. Vores resultater viser, at alternativ fiskemad baseret på melorme har potentialet til at reducere de negative miljøpåvirkninger af traditionelt foder fremstillet af fiskemel, men det er endnu ikke økonomisk rentabelt. Vores analyse viser også at en bedre løsning til opvarmning af drivhuse om vinteren er nødvendig for at forbedre bæredygtighed i akvaponik. Vi mener, at kan vi overvinde disse udfordringer vil det resultere i en vækst i både kommercielt og hobbybaseret akvaponik i Danmark. Sidste del af dette projekt vil beskrive vores arbejde med at kommercialisere akvaponik og de fremskridt vi har gjort i forbindelse med iværksætterkurset vi har deltaget i, sammen med Vækstfabrikken og Selvstarter.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 feb. 2018
Antal sider47
VejledereRico Kongsager

Emneord

  • Akvaponik
  • LCA
  • Vækstfabrikken Roskilde
  • Problemorienteretpraktikforløb
  • Praktikforløb
  • Entreprenørskab