Akvaponi i Danmark

Luna Naja Rosendal, Sandra Skovgaard Jacobsen & Maja Rasmussen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med de barrierer der foreligger akvaponi, at blive en etableret del af den danske fødevareproduktion. Hvor traditionel fødevareproduktion ofte knytter sig til problemer med brug af pesticider, arealanvendelse, brug af kunstgødning og omfattende transport, kan akvaponi ses som en løsning på disse. På trods af dette, findes den akvaponiske dyrkningsmetode dog ikke i kommerciel størrelse i Danmark, hvilket vi med dette projekt søger at finde en begrundelse for. Ved at gøre brug af Frank W. Geels’ teori om innovationsprocesser, konkluderer vi med hjælp fra et ekspertinterview med en first mover på området, at akvaponi stadig har form af en teknologisk nyhed, som derfor endnu ikke formår at drage nytte af nichens sikkerhedsnet, sparring og udviklingsmuligheder. Ydermere konkluderer vi at, udviklingen for akvaponi er underlagt interne usikkerheder og barrierer i systemet, samt eksterne barrierer i form af regimets sporafhængighed, herunder modarbejdende lovgivning om økologicertificering.
Da forbrugere har stor betydning for teknologisk udvikling, benytter vi ydermere Anthony Giddens’ teori om tillid og ekspertsystemer. Med hjælp fra forbrugerundersøgelser og besvarelserne på vores spørgeskema, konkluderer vi, at forbrugerne har stor tillid til økologi som ekspertsystem, og meget lille kendskab til akvaponi. I relation dertil konkluderes, at et større kendskab til dyrkningsmetoden, samt en økologicertificering af de akvaponiske produkter, både vil kunne gøre produkterne attraktive for forbrugerne, og prismæssigt konkurrencedygtige på markedet.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider48
VejledereErling Jelsøe