Akutsygeplejen i spændingsfeltet mellem læring og organisationsforandring.

Stine Lovise Pallesen & Pia Stangerup

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Formålet med denne opgave er, at kigge på om organisationsforandringer i sundhedssektoren, har betydning for læring og den gode sygepleje i akutafdelingerne.

Der har de sidste 10 år været stor udvikling og effektivisering af sundhedsvæsenet, og seneste tiltag i 2015 på akutafdelingerne i Region Sjælland, er et samarbejde med Beth Israel Medical Hospital i Boston, hvor akutsygeplejerskerne i akutafdelingerne i Region Sjælland, skal certificeres som noget helt nyt.

Denne opgave bygger på fokusgruppeinterview med i alt 4 deltagere, alle fra en akutafdeling i Region Sjælland. Der bliver sat teoretiske perspektiver på problemformuleringen, og sidst vil fokus koncentrere sig om egne forforståelser.

I interviewene er der fokus på organisation, læring og Den gode akutsygepleje.

Disse interview er hver især bearbejdet ud fra 4 teoretikere - Merry Scheel, Peter Olsén, Katrin Hjort og Knud Illeris, som alle vil blive anvendt flere steder i opgaven.

I analysen vil citaterne fra interviewene blive bearbejdet ud fra ovennævnte teorier, og egne forforståelser om emnerne vil blive holdt op mod hinanden. Afslutningsvis beskrives der, hvad vi har fået ud af disse.

Vi har overordnet fundet frem til, at de 4 udvalgte teoretikere kun har få mangler i forhold til vores problemformulering, og derfor er yderst brugbare.

Konklusionen efter gennemgang af problemfeltet i opgaven er således:
Dels er det vigtigt ikke at være for tæt for det problemfelt man undersøger, og samtidig være objektive på det implicit og eksplicit udtalte.
Læringen finder altid sted, men der er mange aspekter i læring og dette stiller store krav til organisationen, såvel som underviseren.

Sygeplejerskerne vil gerne yde Den gode sygepleje, men rammerne for dette, er langt fra altid til stede i en travl organisation.

UddannelserMaster i Uddannelse og Læring (MUL), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider43
VejledereHenning Salling Olesen

Emneord

  • Akutsygepleje
  • Læring
  • Organisations forandring