Aktivering i et kritisk psykologisk perspektiv

Matilde Fixdahl-Hansen, Sarah Menko Lorenzen, Tanja Nyegaard Jelkær Larsen & Maria Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har på baggrund af interview med tre aktiverede og en underviser på jobcenter X, undersøgt hvorledes disse oplever og forstår de betingelser de er stillet, og hvorledes betingelserne påvirker deres muligheder for at handle. Vi har i udarbejdelsen af interviewspørgsmålene og i analysen af vores empiri taget udgangspunkt i den kritisk psykologiske forståelsesramme. Desuden har vi brugt Steinar Kvales teori om interviewmetode. Vi har diskuteret jobcenter X’ funktionalitet i et samfundsmæssigt perspektiv, hvilket har udmundet i en kritisk vurdering af områder, hvor der kunne være plads til forbedringer. I forlængelse heraf har vi konkluderet, at fokus på individuelle behov og følelsen af at gøre nytte er vigtig for at skabe en meningsfuld aktivering.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 maj 2011
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • Aktivering
  • Kritisk psykologi