Aktivering - hjælp eller tvang

Kira Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel: Aktivering – hjælp eller tvang? Projektbeskrivelse: Projektet omhandler i korte træk om et beskæftigelses- og miljøprojekt ved navn sidegadeprojektet, der aktivere ledige borgere, med problemer udover ledighed, som går under betegnelsen, match gruppe 4-5. Projektet har til formål, at undersøge hvilke rationaler der ligger i sidegadens aktivering, og derudover se på hvilke rationaler der er, at finde i regeringens lovgivning på aktiveringsområdet, idet regeringen henviser de ledige borgere, i match grupperne 4-5, til sidegaden. Hertil vil projektet indeholde det aspekt hvori der undersøges, hvilke betydninger rationalerne har, for både samarbejdet og derudover for de aktiverede. Projektet vil ydermere indeholde et interview, foretaget med projektlederen på sidegaden, ved navn Pernille Kent Molsen. Project Title: Activating – help or force? Abstract: The project is about an employment- and environment project called Sidegadeprojektet, who activates available citizens, who has problems behind there availableness, under the expression group 4-5. The gold in this project, is to research witch rationalities there are to be find in Sidegadeprojektet´s and the gowerment´s, way to activate the citizens in group 4-5. The project will further on consider the aspect of, what consequences the cooperation between Sidegadeprojektet and the gowerment, has towards the citizens activated in group 4-5. Moreover the project will contain, an interview performed with the main leader of Sidegadeprojektet, called Pernille Kent Molsen

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereKasper Worsøe

Emneord

  • Hermeneutik
  • Regerring
  • Aktivering
  • Rationale
  • Empowerment
  • Sidegadeprojektet