Aktiv Dødshjælp - et etisk projekt om debatten der aldrig vil dø

Nikoline Linea Borup Albertsen Findinge

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette bachelorprojekt omhandler frivillig aktiv dødshjælp. I Danmark er det ulovligt at udføre aktiv dødshjælp. Emnet har været baggrund for megen debat både i offentligheden og i den fagfilosofiske debat. Jeg vil fokusere på den danske debat. Det Etiske Råd har taget stilling problematikken siden de blev etableret. De har siden begyndelsen været imod lovliggørelse af aktiv dødshjælp. Den danske befolkning udtrykker i en undersøgelse, at de mener aktiv dødshjælp burde være lovligt. Det er en vigtig debat at skabe rum for. Det er også en følsom debat. Selve problematikken rummer mange etiske dilemmaer og argumenter både for og imod. Jeg vil undersøge udvalgte argumenter i debatten. Et af argumenterne er individets ret til autonomi. Retten til autonomi bliver præmis for at aktiv dødshjælp burde være lovligt. Mennesket skal have ret til selv at bestemme. Desuden vil jeg undersøge glidebaneargumentet. Den type argument, bliver særligt brugt i argumenter imod lovliggørelse af aktiv dødshjælp. Jeg vil undersøge to varianter af glidebaneargumentet, der begge udtrykker en bekymring hvis aktiv dødshjælp bliver lovliggjort. Efter at have foretaget undersøgelsen er det min konklusion at aktiv dødshjælp burde lovliggøres i Danmark. Der skal dog være klare kriterier der skal være opfyldt hvis man skal modtage aktiv dødshjælp. Herunder kriteriet om at det er en autonom beslutning, der er truffet uden manipulation. Desuden skal patienten være i terminalfasen og have få dage eller uger tilbage.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider32
VejledereThomas Søbirk Petersen

Emneord

  • aktiv dødshjælp
  • autonomi
  • glidebaneargument
  • argumentationsanalyse