Agenda 21 - i et institutionelt perspektiv

Søren Loft Andersen, Mette Bladt, Amalie Hauge-Helgestad, Anders Kern Kernel & Nynne Staal Parvang

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Bæredygtighedsdiskursen er en blandt flere diskurser, der drejer sig om globale problemer. Den går ud på, at sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner skal integreres i problemløsning for at kunne afhjælpe fattigdom og miljøproblemer i verden. Diskursen bliver for alvor kendt igennem Brundtlandkommissionens rapport, Vor Fælles Fremtid, fra 1987 og bliver helt central på den internationale, politiske arena i forbindelse med FN’s konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Her bliver handlingsprogrammet for bæredygtig udvikling - Agenda 21 - vedtaget af 179 lande. I dag 14 år efter man underskrev handlingsprogrammet, har Agenda 21 i Danmark ikke det samme indhold som handlingsprogrammet fra Rio. En række institutionelle forhold har spillet ind i såvel den internationale udformning som den danske tolkning af bæredygtighedsprincipperne. Disse forhold er med til at forklare hvorfor Agenda 21 i Danmark overvejende er blevet behandlet som en miljøkonvention, og også hvorfor international Agenda 21 og dets institutionelle betingelser kan rumme en sådan tolkning. I dette projekt undersøger vi forholdene bag og følgerne af Agenda 21. Ved hjælp af John S. Dryzek undersøger vi bæredygtighedsdiskursen, som for alvor vinder indpas med Brundtland-kommissionens arbejde og Agenda 21s tilblivelse. Bæredygtighedsprincipperne som bliver formuleret i Agenda 21 drejer sig om bæredygtig social-, økonomisk-, kulturel- og miljømæssig udvikling, der skal integreres som en helhed i samtlige sektorer i de nationale forvaltninger. Vi undersøger vægtningen af de forskellige bæredygtighedsprincipper indeholdt i henholdsvis den version af Agenda 21 der blev vedtaget på FN-konferencen i Rio og den danske fortolkning. I et nyinstitutionelt perspektiv undersøger vi hvordan forskellige regulative, normative og kognitive forhold, har været med til at forme den internationale institution omkring bæredygtighed og den danske fortolkning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

 • institution
 • Agenda 21
 • Olsen
 • Torfing
 • March
 • bæredygtighed
 • Miljøministeriet
 • diskurs
 • Dryzek
 • Mac
 • Nielsen