Afkriminalisering af euforiserende stoffer - Hvad, Hvordan, Hvorfor: Med udgangspunkt i Portugal som case, vil vi undersøge de sundhedsfremmende potentialer som findes ved afkriminalisering af euforiserende stoffer

Kristian Emil Bang Sørensen, Zeenat Rehman Hansen & Esma Öztürk

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen er der ca. 25.000 stofmisbrugere i Danmark og mellem 2015 og 2016 har der været registreret en stigning i antallet af dødsfald som følge af overdosis. Nærværende speciale undersøger, hvordan afhængighed kan forstås og hvordan man som samfund, gennem alternative sundhedsfremmende initiativer, kan ændre synet på stofmisbrug. I denne henseende tilbyder Portugal en interessant case, da landet siden 2001 har afkriminaliseret stofmisbrug og har formået at vise forbedrede resultater. Den portugisiske tilgang har siden afkriminaliseringen resulteret i færre misbrugere, mindre kriminalitet, mindre spredning af følgesygdomme, såsom HIV og hepatitis, og vigtigst af alt dokumenteret et markant fald i antallet af dødsfald som følge af overdosis. Specialet undersøger hvad Danmark kan lære af Portugals erfaringer og tiltag?
Gennem et pragmatisk og fænomenologisk forskningsdesign søger dette speciale at besvare, hvilken betydning afkriminaliseringen af stofmisbrug har for det sundhedsfremmende arbejde med stofmisbrugere i Portugal. Med udgangspunkt i interviews og feltarbejde konkluderer specialet, at en anerkendende tilgang er afgørende for, at sætte stofmisbrugernes sundhed i centrum. Endvidere for at sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme af stofmisbrugere, må der skabes solidaritet i de systemer som de professionelle arbejder på tværs af.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jun. 2018
Antal sider106
VejledereKasper Andreas Kristensen

Emneord

  • Afkriminalisering, Anerkendelse, Solidaritet, Moralsk ansvar, Stofmisbrug, Afhængighed, tværfaglighed. .