Affaldshåndtering i Joygopalpur - affaldshåndtering der tager udgangspunkt i den lokale kontekst: Waste Management in Joygopalpur - Waste Management Based on the Local Context

Asbjørn Wejdling

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

English abstract follows below. In DANISH: Dette speciale undersøger muligheden for at påbegynde indførelsen af et affaldssystem i den rurale indiske landsby Joygopalpur. Der tages udgangspunkt i et samarbejde mellem to NGO’er, den danske NGO InnoAid og den indiske NGO JGVK, hvor JGVK har rettet en forespørgsel om hjælp til planlægningen af affaldssystemet. Denne rapport fokuserer på at finde ud af hvordan planlægningen kan påbegyndes og hvad planen kan være for det videre forløb. For at undersøge muligheden for at indføre et affaldssystem i Joygopalpur, bliver der først gennemført et litteraturstudie, hvorudfra der opstilles præmisser for hvad det hensigtsmæssige affaldssystem er. Disse præmisser fungerer som forskrift for hvordan der senere hen arbejdes med selve planlægningen og det løbende valg af løsninger for affaldssystemet. Herefter gennemføres planlægningen i Joygopalpur under et 6 ugers ophold, empiriindsamlingen sker sammen med to andre studerende, hvor hver studerende har deres fokus. I planlægningsarbejdet, der er formålet med dette speciale, bliver der anvendt to tilgange til planlægningen, den ene med et overordnet fokus på den participatoriske planlægningsproces og den anden med fokus på planlægning af affaldssystemer. Det bliver konkluderet at det vil være muligt at gennemføre planlægningen af et affaldssystem i Joygopalpur, og at tilgangen til planlægningen og det resulterende affaldssystem med fordel kan spredes til de omkringliggende landsbyer. Ligeledes findes det at konstellationen med InnoAid, JGVK og de offentlige instanser i Indien, vil give mulighed for at sikre at planlægningen kommer til at blive participatorisk, især hvis en større del af planlægningen lægges over til JGVK og de indiske offentlige instanser, og InnoAid i højere grad leverer videnskapacitet, der kan støtte op om projektet. IN ENGLISH: The present dissertation examines the possibility of starting to introduce a waste disposal system in the rural Indian hamlet Joygopalpur. The starting point will be a cooperation between two NGO's, the Danish NGO InnoAid and the Indian NGO JGVK, where JVGK has issued a request for assistance with the planning of the system. The dissertation concentrates on finding out, how the planning can be initiated, and how the plan for the further progress should be. In order to investigate the possibility of introducing a waste disposal system in Joygopalpur, a preliminary literature survey is carried out, resulting in premises for a suitable waste disposal system. These premises provide directions for the later planning work, and for the ongoing choice of solutions for the system. Subsequently, the planning is carried out in Joygopalpur during a 6 week visit, the collection of empirical data is done in collaboration with two other students, each student having his own area of focus. In the planning work, which is the main subject of the dissertation, two approaches are employed: One with an overall focus on the participatory planning process, the other with a focus on the planning of waste disposal systems. It is concluded, that it will be possible carry out the planning of a waste disposal system in Joygopalpur, and that the planning approach, as well as the resulting system, with advantage can be propagated to other hamlets in the area. It is also found, that the constellation consisting of InnoAid, JVGK and the Indian authorities provides potential for ensuring, that the planning will be participatory, in particular if the major effort is done by JVGK and the Indian authorities, and if InnoAid preferably provides knowledge capacity in support of the project.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jan. 2013
VejledereSøren Lund & Henning Schroll

Emneord

 • Walk through analyze
 • Waste Management
 • LFA
 • Fokusgruppeinterview
 • institutionelt hensigtsmæssigt
 • planlægning
 • Participatorisk
 • Diagrammer over affadlsstrømme
 • finansielt hensigtsmæssigt
 • Logical framework approach
 • Participatory
 • Det hensigtsmæssige affaldssystem
 • Waste Action Plan
 • udviklingsprojekt
 • hensigtsmæssig planlægning
 • Waste flow analysis
 • Indien
 • Waste flow
 • planlægning med udgangspunkt i den lokale kontekst
 • Affaldshåndtering
 • Teknisk hensigtsmæssigt
 • socioøkonomisk hensigtsmæssigt