Adopteret - selvforståelse og tilhørsforhold hos to internationalt adopterede

Camilla Bruhn & Cecilie Sørensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten ’Adopteret’ har fokus på adopteres selvforståelse, og om adoptionen har betydning herpå. Genstandsfeltet er indsnævret til internationalt adopterede i Danmark, og hvordan de adopterede betydningstilskriver de betingelser, der relaterer sig til adoptionen. Empirien består af interviews med to piger: Linh på 21 år fra Vietnam og Mille på 25 år fra Indien. De betingelser, informanterne fremhæver som betydningsfulde for deres selvforståelse, er adoptivfamilien, det biologiske ophav, de fysiske kropstegn og deres navn, hvad enten de har et navn, der knytter sig til det biologiske ophav eller Danmark. Informanterne udtrykker, at de forstår dem selv som dansk opdraget, men tit af andre mindes på, at de ser asiatiske ud, og derfor af herkomst ikke er danske. Der udtrykkes ikke hos nogen af vores informanter en decideret splittelse mellem modtagerlandet og det biologiske ophav, men snarere følelsen af, ikke at føle sig 100 procent dansk på trods af, at de ikke kender til andet end netop den danske kultur. Vi oplever således, at adoptionen har betydning for vores informanters selvforståelse samt hvilke betingelser, de betydningstilskriver.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2012
VejledereMarian Nielsen

Emneord

  • Selvforståelse
  • Kritisk psykologi
  • Adoption