Administrative ledere i folkeskolen - En ny rolle i spændingsfeltet mellem fagprofessionel- og professionel ledelse

Lea Møller Vilhelmsen & Anders Lillienfryd Holte

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er et metodeorienteret rollestudie af tre skolers konkrete forsøg med at benytte administrative ledere. Heri undersøges hvilke forhold der betinger rollen og videre hvordan rollen har indflydelse på den tiltænkte professionalisering af skolens ledelse. Projektet skulle gerne bibringe viden om, hvilke forhold der spiller ind i forhold til til konstitueringen af en ny lederrolle i folkeskoleledelsen. Der arbejdes med sondringen mellem fagprofessionel og professionel ledelse. Hvor det fagprofessionelle angiver den traditionelle ledelsesstil, er der i den professionelle ledelsesstil mere tale om nye former for ledelse. Formålet med dette projekt er at undersøge hvilke barrierer og muligheder der er for at administrative ledere kan bidrage til endnu mere professionel ledelse i folkeskolen.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereBirgitte Poulsen

Emneord

  • Folkeskolen
  • Rolleteori
  • Administrative ledere
  • Offentlig ledelse
  • Institutionel teori
  • Rollestudier