Adfærd og interaktion på cykelstien

Andreas Alm, Morten Tranum Feldborg & Viktor Johansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport undersøger vi med udgangspunkt i en cykelsti på Nørrebrogade i København, hvordan adfærden samt interaktionen imellem cyklister påvirker cykeltrafikkens flow. Vi har til hensigt at skabe et vidensgrundlag for at udarbejde et design, der kan effektivisere flowet. Ved hjælp af videoempiri af førnævnte cykelsti analyserer vi, ved hjælp af teori indenfor felterne gruppedynamik, personateori og trafikpsykologi, hvilke problemstillinger, der forårsager dårligt flow på cykelstien. Vi konkluderer ud fra vores analyse, at manglende orientering samt manglende signalering, er de primære årsager til dårligt flow. Derudover konkluderer vi at det ikke er muligt at opstille en endegyldig konklusion for adfærden blandt cyklisterne på cykelstien, idet alle cyklister handler irrationelt. Ud fra denne konklusion designer vi en kampagne, med hertil svarende kampagnemodel samt plakater.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2012

Emneord

  • Gruppedynamik
  • Cyklister
  • Trafik