A Quantitative Study of Attitudes towards Varieties of English in Denmark

Francesca Sacco, Michael Wayne Simmonds, Niels Villadsen, Dildora Nutfieva & Sharon Jo Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges engelsktalende danskeres sprogattituder angående forskellige former for engelsk. Undersøgelsen udspringer af en fælles interesse for sprogattituder, samt ideen om at nye sprogattituder er ved at forme sig i kraft af stigende globalisering, nationalismens genkomst, samt et vedvarende og tiltagende engelsk sprogbrug i Danmark. Problemformulering lyder således: Hvilke fremkomne attituder i forhold til forskellige former for engelsk findes der i Danmark, og hvad siger disse om stereotyper angående overlegenhed, attraktion og dynamik i engelsk kommunikation? Ud over en række underspørgsmål, arbejdes der yderligere med hypotesen om at den tiltagende nationalisme (ind- så vel som udenlands) muligvis har medvirket til at gøre den danske variant af engelsk mere accepteret, eller måske endda foretrukket. Teoriafsnittet indeholder teoretisk begrebsafklaring, samt gennemgange af teoretiske emner som Standardisering i Sprog, Attituder i forhold til Sprogvariation, baseret på udvalgte værker af forskere som Jennifer Jenkins og Peter Garrett, blandt andre. Metodisk valgtes en kvantitativ tilgang. Dette i form af en spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål baseret på skalaer der skulle belyse de spurgtes holdninger i forhold til parametrene overlegenhed, attraktion og dynamik. Ud over at fastslå data som alder, køn og så videre, drejer spørgsmålene sig om i hvilken grad de forskellige varianter af engelsk egner sig som togannoncører. Disse valgte varianter var tre indfødte: Received Pronunciation, General American og skotsk engelsk, samt tre ikke-indfødte varianter: tanzanisk engelsk, indisk engelsk og dansk engelsk. Spørgeskemaet blev udleveret via sociale medier, samt gennem personlige kontakter blandt stab på enkelte gymnasier. Dette gav et samlet antal på 54 svarsæt, hvoraf to tredjedele var 15-20 år gamle, og den sidste tredjedel over 40. Resultaterne af analysen af de adspurgtes svar viste en positive rangering af dansk engelsk. Blandt den ældre gruppe var RP den fortrukne variant, mens DE fik en anden plads på alle spørgsmål. Modsat var den yngre gruppe mere begejstret for GA end RP, hvor DE ligeledes lå umiddelbart efter favoritten. Tanzanisk og indisk engelsk var ikke agtet særligt højt. Disse resultater ledte til en diskussion om sprogattituder og sprogbrug i Danmark, samt stereotype anskuelser af bestemte varianter af engelsk. Den overordnede konklusion lyder på at specifikke stereotyper var at spore i svarene, især i forhold til indisk og skotsk engelsk, samt RP. Både GA og RP var vurderet langt mere positivt end tanzanisk og indisk engelsk (og skotsk, på de fleste spørgsmål). I lyset af at dansk engelsk var den højest vurderet generelt, kan det formodes at denne variant er ved at blive mere accepteret i Danmark.

UddannelserEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato16 dec. 2017
Antal sider55
VejledereAnne Fabricius

Emneord

  • English in Denmark
  • Language Attitudes