A critical research of the participant culture in Utterslevhuse

Lærke Svennevig Kersten, Yorky Mencia Garcia, Mathias Eg Lomborg, Louise Dejgaard-Wandbæk & Sofie Ingvorsen Dall

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Inspirationen til projektet fik vi fra et projektforslag, som vi fandt via "Projektforum" på RUCs hjemmeside. Forslaget var fremlagt af et udvalg fra boligområdet Utterslevhuse og omhandlede et ønske om at øge beboerdeltagelsen i beboerrepræsentationen og i områdets forskellige aktiviteter generelt. Ifølge initiativtagerne bundede den manglende deltagelse i kulturelle forskelligheder og fremsatte derfor et løsningsforslag som gennem etableringen af idé- og aktivitetsudvalg, opdelt efter etnicitet, kunne komme problemet til livs. Vi ønskede at tage en kritisk indgangvinkel til problemet og valgte derfor at søsætte et pilotprojekt for at kunne identificere mulige problematiske aspekter. Gennem uformelle samtaler med beboerne, fandt vi frem til at en gruppe, det såkaldte ,seniorfællesskab’, besad en dominerende magtposition, som vanskeliggjorde de andre beboeres mulighed for at tage del i de forskellige beslutningsprocesser. For at opnå en større forståelse af problemets kompleksitet gennemførte vi en række semi-strukturerede kvalitative interviews med repræsentanter fra Seniorfællesskabet, beboerrepræsentationen samt beboere udenfor disse fællesskaber. Vi tager teoretisk udgangspunkt i Pierre Bourdieu og Iben Jensen. Vi har valgt at arbejde med koncepterne habitus, symbolsk kapital og symbolsk magt af Bourdieu samt Jensen’s teori om interkulturel kommunikation i komplekse samfund, hvor vi arbejder med koncepterne erfaringsposition, kulturel selvforståelse, kulturel forforståelse, kulturebegreb og national kapital. Ved bearbejdelsen af den indsamlede empiri observerede vi blandt andet hvordan visse konstruerede forhold er blevet objektificeret, således at beboerne opfatter disse som selv-indlysende og naturligt fremkomne, på trods af at de faktisk til en vis grad begrænser dem. Afslutningsvis konkluderer vi, at de officielle strukturer på stedet er af en sådan art, at de tilgodeser Seniorfællesskabets position som ældre, pensionerede danskere. Disse forhold fordrer Seniorfællesskabets magtfulde position.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato17 dec. 2012
VejledereGholamian Jamshid

Emneord

  • participation
  • Iben Jensen
  • Bourdieu
  • symbolic power
  • habitus
  • Utterslevhuse